Senaste historierna

Arbetar i linje med IPC

A

Förstå konceptet och kraven för att arbeta i linje med IPC För en adekvat insikt om hur man arbetar i linje med IPC är det absolut nödvändigt att du är medveten om antalet tillgängliga IPC-dokument. Medan majoriteten av personerna är bekanta med högst fyra IPC-officiella papper finns det en handfull individer som kan vara lite bekanta med lite mer. Du kommer att bli förbluffad för att upptäcka...

IPC-A-600 eller IPC-6012: Vilken standard ska användas?

I

IPC, som också kallas ”Association Connecting Electronic Industries”, är en internationell branschorganisation som betjänar elektronikmonteringsindustrin och det tryckta kretskortet. IPC är känt över hela världen för sina standarder som verifierar kvaliteten på tillverkade PCB-enheter och tryckta kretskort. Tillverkare måste uppfylla många omfattande inspektionsspecifikationer som...

IPC publicerar G-revisioner av 2 omfattande standarder, IPC-A-610 och IPC J-STD-001

I

G publicerade revisioner och ändringar av de två vanligaste standarderna inom elektronikindustrin, IPC-J-STD-001, krav på elektroniska montering, lödd elektrisk, IPC-A-610, elektroniska sammansättningar. Dessa två dokument finns i en treårig förnyelsekrets, i linje med den ständigt föränderliga tekniken inom elektronikindustrin. En första IPC uppnåddes med frisläppandet av G-revisioner för IPC-A...